Nytt smittetilfelle i hjemmesykepleien

Til sammen fire personer tilknyttet hjemmesykepleien nord i kommunen er smittet med korona.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

Det første tilfellet i hjemmesykepleien nord i kommunen ble meldt 3. oktober. 4. oktober ble det meldt et nytt tilfelle og sent 6. oktober ble det meldt to tilfeller til. 
Det ble også meldt et tilfelle tilknyttet hjemmesykepleien 30. september, men dette tilfelle har ikke tilknytning til denne smittekjeden. 

- De smittede er i kategorien brukere og ansatte og smittekjeden er kjent, sier kommuneoverlege Kerstin Myhrvold. Hun vil derfor beskrive dette som et lokalt utbrudd, med kjent smittevei. - Vi vet hvor smitten kommer fra og de to siste smittede var allerede i karantene da de fikk påvist smitte, sier Myhrvold.

Rundt 40 personer i karantene

Rundt 40 personer er satt i karantene i forbindelse med smittetilfellene. Dette er både ansatte og brukere.

Virksomhetsleder for tjenester i hjemmet nord, Nina Furebotn, forteller at dette ikke går ut over normal drift.

-Det har naturligvis vært litt logistikk, men fordi ansatte har blitt satt i karantene på ulike tidspunkt, går driften som tilnærmet normalt. Det er enkelte ting som pårørende vanligvis bidrar med som de nå ikke kan gjøre, så brukerne våre får vel så mye besøk som vanlig. Noen brukere får av smittevernmessige grunner ringetilsyn, sier Furebotn.

Hun kan fortelle at det er rundt 20 brukere som er berørt av situasjonen med ansatte i karantene.

Strenge smitteverntiltak

Hun legger til at hun er trygg på at smitteverntiltakene er ivaretatt i virksomheten. Noe som også blir bekreftet av kommuneoverlegen.

- Vi har strenge regler for hvor lenge en ansatt kan være i samme rom, bruk av munnbind og hansker, egne kohorter med ansatte og så videre. Vi har lav terskel for å teste ansatte og ansatte med symptomer går ikke på jobb. Samtidig er det i pleie- og omsorg ikke mulig å holde avstand, og man er ikke helt sikret mot smitte selv med riktig smittevernutstyr i bruk, sier Furebotn.      

Sist endret: 01.12.2020