Nye smitteverntiltak

Kommunestyret vedtok nye lokale smitteverntiltak 21. oktober 2020. Tiltakene gjelder fra 22. oktober kl. 12.00 og inntil videre, senest til 5. november. Da blir de vurdert på nytt.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

Private sammenkomster

Forbud mot private sammenkomster med flere enn ti deltakere. Selv om antallet deltakere er ti eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde en meters avstand. Forbudet gjelder både inne og ute.

Med antall deltakere menes hvor mange som er til stede totalt, det vil si inkludert husstandsmedlemmer.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle er fra samme husstand.

Unntak for barn og unge

Det er unntak for barn og unge som tilhører samme kohort i barnehage eller på skole. Her gjelder de nasjonale anbefalingene om at inntil 20 personer kan være samlet (inkludert husstandens medlemmer) og at smittevernrådene følges. Anbefalingen gjelder private sammenkomster både utendørs og innendørs.

  • For barn i samme kohort i barnehage og på skole 1.-7. trinn gjelder ikke avstandsregelen på en meter. 
  • For barn i samme kohort på ungdomsskole og videregående skole anbefaler vi å overholde nasjonale råd og holde minst en meter avstand til andre.    

Les mer på helsedirektoratet.no.

For flere deltakere enn 20 personer, gjelder retningslinjer og regler for arrangement.

Kollektivreiser

Når det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre, skal reisende bruke munnbind på kollektivtransport. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Alkoholservering

Forbud mot skjenking av alkohol etter kl. 24.00.

Arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 50 deltakere samtidig når arrangementet er innendørs og deltakerne ikke har fast sitteplass.

Se utfyllende informasjon om smittevern i Nordre Follo. 

Sist endret: 01.12.2020