Nye opplyste turveier blir klare til vinteren

Nordre Follo kommune er opptatt av at innbyggerne kommer seg ut, både sommer og vinter og snart kan du ferdes på nye opplyste turveier i vårt nærområde.

På turveien fra Fløisbonnveien til Grønlimyrene og fra Fløysbonnjordet til Snipebekken ved Taraldrud jobber vi nå med å sette opp lysmaster og koble til lysanlegg. Området vil derfor være preget av anleggsarbeider i tre til fire uker framover. Vi oppfordrer derfor turgåere og syklister til å benytte andre veier denne perioden.   

Gjennomgående turveier og lysløyper

Arbeidet har sammenheng med den nye lysløypesatsingen i tidligere Oppegård nord. Målet er blant annet er å gi beboere på Tårnåsen og Hellerasten bedre turveier/lysløyper og en god forbindelse til eksisterende veier/løyper i syd.

På sikt er det også ønskelig å knytte disse sammen med turveier/lysløyper i Oslo og tidligere Ski kommune. Det er allerede etablert lysanlegg på turveien/tverrforbindelsen Kongeveien ved Ødegården til Åsland. Nå er det anlegget mellom denne traseen, fra Grønnlimyrene til Taraldrud og Fløysbonnjordet som skal på plass. Dette vil knytte den nye traseen sammen med lysløypa som fører videre til blant annet Øvre Ekornrud, Østli skole og Østre Greverud idrettspark.  

Videre planer

Arbeidet med en trase fra den samme tverrforbindelsen og videre nordover til Oslo er påbegynt. Her planlegger Oslo kommune et lysanlegg fram til idrettsparken på Bjørndal. Nordre Follo kommune har prosjektert en ferdig trase og lysløypeanlegg fra Ødegården, langs Kongeveien bak Tårnåsen skole til Gimleveien barnehage. Traseen fra Åsland til Kloppa og fra Kloppa til Taraldrud er ferdig regulert.

Sist endret: 12.11.2020