Måtte stenge to oversvømte gangveier

Gang- og sykkelveien ved Siggerud skole og gang- og sykkelveien ved Fosstjern på Langhus er midlertidig stengt på grunn av oversvømmelse etter store mengder nedbør.

Bildet viser gang- og sykkelveien ved Siggerud skole.

I tillegg til dette har stikkrennen øverst i Brusagaveien på Siggerud kollapset. Denne vil bli gravd opp og reparert onsdag 28. oktober.

På grunn av mye regn den siste tiden greier ikke slukene langs veiene å ta unna alt vannet. Virksomhet vei og park er i beredskap med mannskaper, og jobber fortløpende med skader og vannmengdene på veinettet.

Sist endret: 27.10.2020