Hva skal det gamle rådhuset hete?

Bygget som var rådhus i Oppegård kommune fram til 2020, skal få nytt navn. Alle inviteres til å sende inn forslag innen 2. november.

Rådhuset til Nordre Follo kommune er det som tidligere var rådhuset i Ski kommune. Det gamle rådhuset på Kolbotn skal brukes som kontor for kommunalt ansatte og bygget må få et nytt navn.

Alle som ønsker, kan sende inn forslag til nytt navn på bygget.

Navneforslag kan sendes inn digitalt her.

Forslag kan også leveres på Nordre Follo rådhus i Ski og på Nordre Follo biblioteks avdelinger i Ski og på Kolbotn.

Bør være et gjenkjennelig navn

Ved valg av navn på bygningen legger vi vekt på at det skal være gjenkjennelig navn som beskriver hvilken funksjon bygningen har. Slik blir det lett å forstå hva bygningen brukes til og lettere å finne fram.

Offentlige bygninger og anlegg har i mange tilfeller navn etter stedet de ligger, kommunen eller regionen. 

Nytt navn vedtas av folkevalgte

Forslagene som kommer inn blir tatt hånd om og vurdert av administrasjonen, som vil forberede saken til politisk behandling. I saksbehandlingen vil det bli vurdert om navnet og skrivemåten følger Lov om stedsnavn.

Navneforslaget må godkjennes av Språkrådet og deretter behandles i utvalg for Areal, klima og byggesak (AKB). Utvalg for  Oppvekst, kultur og idrett (OIK) får saken til orientering.  

Send inn ditt forslag her. 

Sist endret: 21.10.2020