Nå kan du gi innspill til klima- og energiplan for Nordre Follo kommune

Temaplanen for klima og energi skal vise retningen for klimaarbeidet i Nordre Follo kommune. Frist for innspill er 4. november.

Planen beskriver kommunens virkemidler og dagens status for klimagassutslipp. Videre setter den opp delmål og skisserer mulige tiltak for klimaarbeidet i kommunen.

Her finner du planforslaget

Se forslag til temaplan for klima og energi for Nordre Follo kommune.
Du kan også se utskrift av forslaget på innbyggertorgene på Ski rådhus og rådhuset i Kolbotn, og på bibliotekene i Ski og Kolbotn sentrum.  

Du kan sende innspill på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no
eller per brev til

Nordre Follo kommune
Postboks 3010
1402 Ski

Merk innspillet med saksnummer 20/01853.

Fristen for innspill er 4. november 2020.

Se alle aktuelle høringer og kunngjøringer.

Sist endret: 05.10.2020