Gebyrer for vann og avløp og renovasjon

Mange innbyggere lurer på hvorfor vann- og avløpsgebyret har økt. Det som er nytt i Nordre Follo kommune, er blant annet at seksjoner i sameier nå betaler det samme abonnementsgebyret som alle andre abonnenter i kommunen.
Rennende vann

Hva betaler du for?

Vann- og avløpsgebyret er todelt og består av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Den faste delen av gebyret dekker renter og avdrag på kommunens investeringer på vann- og avløpsnettet. Den variable delen av gebyret dekker ditt eget forbruk.

I boligen din har du en vannmåler som måler forbruket ditt av vann. Du får beskjed fra oss når du skal lese den av, og om hva slags informasjon vi trenger fra deg. Fjernavleste vannmålere blir lest av automatisk. Du betaler for det du faktisk bruker.

Seksjoner i sameier får faktura hver for seg

Hvis et sameie tidligere har mottatt én felles faktura for eiendomsavgifter, vil dette nå bli endret slik at hver seksjon får tilsendt egen faktura (forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nordre Follo kommune, Viken § 2. bokstav A).

Borettslag får samlet faktura

Hvis et borettslag tidligere har mottatt faktura til hver andelseier, vil dette nå bli endret slik at borettslaget vil motta én faktura for eiendommen (forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nordre Follo kommune, Viken § 2. bokstav A).

Hva får du igjen for gebyrene?

Vann- og avløpsgebyret dekker blant annet at vi renser drikkevannet og sikrer tilgang på slukkevann hvis huset ditt brenner. Det dekker også ditt daglige behov for vann til dusj, do, vask, mat og drikke.

Renovasjonsgebyrene dekker at vi fjerner avfall fra boligen din.

Slamgebyret dekker at vi tømmer slamtanken og leverer avfallet til renseanlegget. Som kommune har vi krav fra myndighetene om å sørge for en god miljøtilstand, og vi bruker gebyrene til dette arbeidet.

Du kan dele opp eller utsette fakturaen

Hvis du vet at du ikke kan betale hele fakturaen innen fristen, kan du ta kontakt med kommunen, så vil vi hjelpe deg.

Sist endret: 09.02.2021