Vintervedlikehold av veiene i Nordre Follo

Nordre Follo kommunes mannskap brøyter bussruter og bratte bakker ved to centimeter snø, og andre kommunale veier ved fem centimeter. Normalt tar det mannskapet opptil åtte timer å brøyte de faste rutene.

Vi følger med på værmeldingen, og arbeider forebyggende på veiene når det er meldt snø.  Vi strør og salter når det er nødvendig for trafikksikkerheten, men av miljøhensyn er vi så restriktive vi kan med saltbruken. Vi har faste ruter vi kjører når vi brøyter, og mannskapet drar ut både sent og tidlig når snøen laver ned. Vi høvler også bort eventuelle issåler. 

Innbyggerne vil oppleve at det blir brøytet tidligere noen steder enn andre etter snøfall. Det er grunner til at vi kjører brøyterutene våre i den rekkefølgen vi gjør, men vi har forståelse for at noen synes vi kommer sent til deres område.   

Bidra til god fremkommelighet 

Dersom det står mange biler parkert langs de kommunale veiene som hindrer snøbrøytingen, kan det ta lenger tid å brøyte ferdig.

Vi oppfordrer derfor innbyggerne til å bidra til at brøytemannskapet kommer frem ved parkere kjøretøy inne på egen eiendom gjennom vinteren, og ikke langs offentlig vei. Noen steder vil det bli vinterskiltet med parkeringsforbud på grunn av dette. 

Kommunen har avtaler med private aktører som brøyter ved skoler, barnehager og offentlige parkeringsplasser ved behov gjennom vintersesongen.  

Meld fra til oss om eventuelle feil og mangler 

Vil du melde fra om manglende brøyting eller strøing på kommunal vei eller fortau, skoler, barnehager eller offentlige parkeringsplasser, ber vi om at du melder fra til oss via vår digitale feilmeldingstjeneste.

Vintervedlikehold av fylkesveier 

Fylkeskommunen har ansvaret for brøyting og strøing av fylkesveiene i kommunen. Statens vegvesen har ansvaret for riks- og europaveiene. Vil du melde fra om manglende brøyting eller strøing på eller langs fylkesvei, riksvei eller europavei, ber vi om at du tar kontakt med vegtrafikksentralen på telefon 175.   

Sist endret: 30.11.2020