Vil du være med og tilrettelegge for urbant landbruk i Nordre Follo?

Er du en ildsjel, en bonde eller utbygger? Ønsker du en meningsfylt oppgave som familien kan gjøre sammen? Eller er du pensjonist med god tid og med interesse for dyrking?

Foto: Bjørn Inge Melås (Havnehagen i Trondheim)

Urbant landbruk i Nordre Follo?

Kommunen ønsker å legge til rette for å dyrke mat i bynære og urbane områder. Matdyrking er ikke bare positivt for klima og miljø, men kan også øke enkeltpersoners livskvalitet og være en kilde til samhold i lokalsamfunnet. Det kan være et tilbud for de som ikke selv eier en hage, men også for de som ønsker noe mer sosialt enn å bare stelle sin egen hage.

Dyrkingen kan skje på private fellesarealer, ved leie av jorder hos en velvillig bonde, eller kommunen selv kan stille med egnede arealer.

Små og store prosjekter

Det er mange måter å legge til rette for urban dyrking. Alt fra små prosjekter hvor noen privatpersoner går sammen om å dyrke i pallekarmer, til store prosjekter, som på Losæter i Oslo hvor kommunen har ansatt en «bybonde».

I vår nabokommune Ås har de hatt stor suksess med andelslandbruk i sentrum, hvor interesserte kan leie seg inn. Folk deltar på dugnader og kan høste grønnsaker etter hvert som det modnes. Dette kan også være en aktuell modell i Nordre Follo hvis vi finner et egnet sted.

Har du en god idé?

Politikerne i Nordre Follo har tatt initiativ til å se på om det finnes muligheter for urban dyrking også her i kommunen. Vi åpner derfor for en medvirkningsprosess hvor du kan sende inn dine ideer og ønsker som vi kan bringe videre til politikerne.

Fristen for innspill er 1. januar 2021

Skriv og fortell våre politikere om hva du kunne hatt glede av i ditt område, eller hva du kunne tenke deg å bidra med. Kanskje du kjenner til et godt egnet sted, eller har forslag til en driftsmodell?

Beskriv ideen din og legg gjerne ved foto eller kart over stedet. Fortell oss også gjerne om du er en enkeltperson eller om du representerer et vel eller en forening.

Send ditt innspill til:

postmottak@nordrefollo.kommune.no

Du kan også sende brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski.

Merk innspillet med saksnummer 20/38630.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på e-post:

Kristine Sand
Thale Hov

Sist endret: 16.11.2020