Viderefører dagens smitteverntiltak

Formannskapet vedtok i dag å videreføre dagens smitteverntiltak til og med 16. desember.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

Nordre Follo kommune har innført flere nødvendige smitteverntiltak som lokal forskrift denne høsten. På bakgrunn av en helhetlig vurdering er det for tidlig å fjerne tiltakene.

Fortsatt mye smitte

Smitten er fortsatt høy og den siste uken er flere barnehager, skoler, aktivitetstilbud og sykehjem rammet. Presset på smittevernapparatet er stort og kommunen har utfordringer med å opprettholde forsvarlige tjenester. Vi må også se lokale smitteverntiltak i sammenheng med tiltakene i kommunene rundt oss, spesielt Oslo.

Viderefører lokal forskrift 

Formannskapet vedtok derfor å videreføre Forskrift for forebygging av koronasmitte i Nordre Follo, vedtatt 19. november.

Tiltak på ungdomsskolene

I tillegg vedtok formannskapet å opprettholde rødt beredskapsnivå på ungdomskolene inntil videre og holde Ski ungdomsskole stengt til og med fredag 27. november.

Besøksforbud på Solborg bo- og aktivitetssenter

På grunn av smitte på Solborg bo- og aktiviseringssenter vedtok Formannskapet også å stenge Solborg for besøkende inntil videre. Det presiseres at besøkende til kritisk syke vurderes annerledes, jft. HD's retningslinjer

Sist endret: 09.12.2020