Informasjon om dekantvann i Kolbotnvannet

Stangåsen Vannbehandlingsanlegg har søkt Fylkesmannen om tillatelse til utslipp av dekantvann til Kolbotnvannet i Nordre Follo kommune.

Søknaden ligger til høring frem til 3. desember 2020. Søknaden gjelder  godkjenning av mottaker for utslipp av dekantvannet.

Vil gi positiv effekt på Kolbotnvannet

Tidligere Oppegård kommune fikk 18. desember 2018 pålegg fra Fylkesmannen om å fjerne spylevann fra Stangåsen Vannbehandlingsanlegg, det vil si vann som brukes til å spyle filtrene som renser drikkevannet fra avløpsvannet som tilføres Nordre Follo renseanlegg. Ved å tilføre dekantvann vil man få en positiv effekt ved at Kolbotnvannet fortynnes og algevekst begrenses.

Dette er dekantvann

Dekantvann er ikke forurenset vann. Dekantvannet fjernes fra drikkevannet og filtreres i finsil med 0,01 – 0,03 mm lysåpning. Vannet som slippes ut har gått gjennom en renseprosess og er i prinsippet rent vann. Dekantvannet vil ha en bedre vannkvalitet enn hva man har i Kolbotnvannets tilførselsbekker. Algetilgjengelige fosfor i innsjøen reduseres ved tilførsel av dekantvann.

Du kan gi innspill til søknaden

Ønsker du å gi innspill til søknaden finner du søknaden og hvordan du kan gi innspill her: Søknad og innspill.

Frist for innspill er 3. desember 2020.

Sist endret: 14.11.2020