Vurderer tiltak for å begrense smitte av Covid-19

Regjeringen innførte nye nasjonale smitteverntiltak 5. november. I tillegg ble kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk bedt om å vurdere en rekke lokale tiltak for å begrense spredningen av Covid-19.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

Aktuelle tiltak er blant annet å begrense eller stenge steder der mange mennesker møtes og avlyse arrangementer.  

På bakgrunn av dette har helse- og omsorgsminister Bent Høie hatt møte med ledelsen i Oslo og kommunene rundt. Her ba han kommunene samordne lokale tiltak mest mulig.

Kommunene jobber nå med å finne tiltak som kan bidra til å få ned smitten i hovedstadsområdet. Formannskapet i Nordre Follo skal behandle saken i et ekstraordinært møte mandag 9. november.    

Følg med på siden Smitteverntiltak i Nordre Follo

Sist endret: 01.12.2020