Slik påvirker nye smittevernregler kultur- og fritidsaktiviteter

På grunn av den siste tidens økende smitte blant barn og ungdom i alder 13 til 19 år i hele vår region er smittevernreglene for ungdom strammet inn. Innendørs fritidsaktiviteter for alle i ungdomsskolealder og oppover er forbudt.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

I tillegg til den generelt økende smitten i denne aldersgruppen, har vi nå utbrudd i flere skoler i Nordre Follo kommune. Vi trenger å få kontroll på situasjonen med mål om å kunne løse opp innstrammingene når situasjonen er bedre.

17. november innførte kommunen derfor rødt nivå for smitteverntiltak i ungdomsskolene. 19. november vedtok formannskapet forbud mot innendørs fritidsaktiviteter for ungdom i ungdomsskolealder og oppover. Forbudet gjelder også breddeidrett.

Utendørs trening

På grunn av den akutte situasjonen i Nordre Follo kommune med utbrudd på flere ungdomsskoler anbefaler kommunen ikke organisert eller egenorganisert trening i grupper utendørs fra ungdomsskolealder og oppover fram til 30. november.

Vi forstår at dette er inngripende. Tiltakene vil bli vurdert innen 30. november. Hvis situasjonen blir langvarig, vil vi komme med nye oppdaterte retningslinjer for hvordan man kan organisere utendørs trening for ungdom.

Kulturskolen

Elever fra ungdomsskolealder og oppover kan ikke få fysisk undervisning i kulturskolen til og med 30. november. Det planlegges for digital undervisning der dette er praktisk mulig. Kulturskolen vil informere direkte til berørte elever og foresatte.

Undervisning for barn i barneskolealder og yngre fortsetter som normalt.

Fritidsklubbene

Ordinært tilbud til ungdom i ungdomsskolealder og oppover er avlyst til og med 30. november. Det vil fortsatt være mulig å ha et svært begrenset til tilbud under strenge smittevernregler med adgangsbegrensning, avstandsregler og gruppestørrelse.

Sist endret: 01.12.2020