Meld fra til oss om feil og mangler

Visste du at du kan melde fra om feil og mangler på kommunal infrastruktur til oss? Send inn meldingen din via vår digitale feilmeldingstjeneste på kommunens nettside, så kommer den raskest fram til rett avdeling.

«Meld feil» finner du her.

Der kan du blant annet melde fra om hull i veien, feil på veiskilt, manglende brøyting og feil knyttet til vann og avløp.  

Veilys langs kommunale veier og lys i lysløyper 

Du kan melde feil på veilys og manglende lys i lysløyper til Omexom eller til kommunens sentralbord på telefon 02178.  

Fylkesveier 

Fylkeskommunen har ansvar for å planlegge, bygge, forvalte, drifte og vedlikeholde fylkesveiene. 

Du kan melde inn feil ved å kontakte Veitrafikksentralen på tlf. 175. 

NB! Ved mistanke om akutt forurensning skal du kontakte Follo brannvesen på telefon 110. 

Sist endret: 26.11.2020