Kommunen tilbyr elevene permisjon og hjemmeskole i uke 52

Elever på barneskolen kan få permisjon 21. og 22. desember, mens ungdomsskoleelever får digital undervisning disse dagene.

Barne- og ungdomsskolene i Nordre Follo har siste skoledag før jul tirsdag 22. desember. Skoleledelsen i kommunen har bestemt at elever i barneskolen kan få permisjon, mens elever på ungdomskolen får digital undervisning hjemme i uke 52. 

Et tilbud til de som ønsker det

- Tilbudet om permisjon for elever i barneskolen er for familier som av ulike grunner ønsker selvpålagt karantene i dagene før jul, sier områdeleder Katti Anker Teisberg.

-  Noen skal kanskje skal være sammen med besteforeldre eller andre de må ta ekstra hensyn til og ønsker derfor å være sammen med færrest mulig disse dagene. Alle barneskoler og SFO går som normalt, så dette er kun er et tilbud til de som ønsker og har anledning til det. Fordi siste skoledag før jul er så tett opp til julaften i år, landet vi på at dette var en god løsning, sier Teisberg

 Gi beskjed til kontaktlærer

Foreldre med barn i barneskolen må gi beskjed til kontaktlærer hvis de ønsker permisjon disse to dagene. Alle elever på ungdomsskolen får digital undervisning i uke 52, så her trenger dere ikke å gjøre noe.  

Sist endret: 27.11.2020