Høyeste smittetall i pandemien

Onsdag 18. november hadde kommunen det største antallet smittede med Covid-19 på en dag hittil i pandemien med 21 smittede.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

To ungdomsskoler, en barneskole og hjemmesykepleien sør i kommunen har pågående smittesituasjon.

Ved Ingieråsen skole ble det meldt 2 nye smittetilfeller 18.11. Til sammen 14 smittetilfeller tilknyttet utbruddet. 8 av 14 er direkte tilknyttet 8. trinn. Rundt 171 personer er satt i karantene ved skolen. Til tross for mange smittede er det kjent smittevei for alle smittede.

Ved Ski ungdomsskole er det til sammen 8 smittetilfeller tilknyttet utbruddet, alle 8 er direkte tilknyttet skolen. Det er ikke kjent smittevei, og skolen er midlertidig stengt av smittevernhensyn fra 18.11 til og med 25.11. Ca. 270 personer tilknyttet skolen er satt i karantene.

Ved Vassbonn skole er det to smittetilfeller, begge direkte tilknyttet 6. trinn. Ett av disse tilfellene ble meldt 18.11, og denne personen var allerede i karantene. 26 personer er satt i karantene i forbindelse med smittekjeden.

Les: Nytt om korona i Nordre Follo kommune

Les: Råd og regler for smittevern i Nordre Follo kommune

Sist endret: 01.12.2020