Feil i kopier av kommunens brev

Nordre Follo kommune har problemer med at enkelte brev viser feil dato og at leders elektroniske signatur ikke blir lagt på.

Dette skyldes en teknisk svikt som gjør at brevet ikke oppdateres med rett dato og signatur, og gjelder hovedsakelig dokumentene som sendes ut via innsynsløsningen. Vi jobber sammen med leverandør for å få rettet feilen.  

Det er ikke feil i brev som privatpersoner og bedrifter mottar direkte.  

Dette gjelder brev og vedtak som produseres i virksomhetene Byggesak, Byutvikling og Arealplanlegging samt fra Geodata.

Sist endret: 30.11.2020