Dødsfall ved Covid-19-avdelingen på Langhus

En eldre person som var beboer ved Solborg bo- og aktiviseringssenter er død av Covid-19. Personen var innlagt ved Covid-19-avdelingen ved Langhus bo- og servicesenter, hvor de smittede fra Solborg er isolert.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

 - Dette var utrolig trist å høre og mine tanker går til de pårørende, sier ordfører Hanne Opdan. - Det er jo dette vi har fryktet, at korona skal treffe de eldre og sårbare innbyggerne våre. Vi står midt i en tragisk pandemi, som har store konsekvenser for mange. Både de som rammes brutalt ved å miste en av sine nære, og de som står midt i dette hver dag som helsearbeidere. Det berører meg virkelig, sier Opdan.

Sårbare syke og eldre

Dette er det fjerde dødsfallet i Nordre Follo kommune som følge av Covid-19. Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold forteller at kommunen ikke har hatt korona-relaterte dødsfall siden i vår. - Vi vet jo at eldre og syke personer er mer utsatt for dødsfall enn andre, og det var derfor dessverre ikke uventet at det kunne komme dødsfall i forbindelse med utbruddet ved Solborg, sier Johnsen Myhrvold.

Minner oss om grunnen til smitteverntiltakene

- I denne pandemien er det hovedsakelig de yngre som må bære belastningene av tiltakene og de eldste blant oss byrden med sykdom og bortgang. Situasjonen ved Solborg og dette dødsfallet minner oss alle om grunnen til at vi har sosial nedstenging og strenge smitteverntiltakene i samfunnet, understreker hun.

23 smittede i tilknytning til Solborg

Det er til sammen 23 smittede i det lokale smitteutbruddet ved Solborg bo- og aktiviseringssenter. Blant de smittede er det 13 ansatte og 10 beboere.

- Alle ansatte og beboere er testet, og vi opplever kontroll på utbruddet. Smittede beboere ble raskt flyttet til Covid-19-avdelingen på Langhus, og smittede ansatte er i isolasjon. Øvrig personale som har vært nærkontakter er også i karantene, sier Johnsen Myhrvold.

Antall smittede i Nordre Follo kommune totalt er 463 personer per 29.november 2020.  

Gjeldende smittevernregler i Nordre Follo kommune: Råd og regler

Informasjon om koronasituasjonen i Nordre Follo kommune: Nytt om korona

Sist endret: 01.12.2020