Anleggsarbeid i Ski sentrum de kommende ukene

På Bane NORs nettsider finner du naboinformasjon om planlagte og pågående arbeider i området ved Ski stasjon.

Det er for tiden stor aktivitet rundt Ski stasjon i forbindelse med Follobaneprosjektets delprosjekt Ski. Bane NOR og deres entreprenør OHL har blant annet revet det gamle stasjonsbygget på Ski stasjon ned til 1. etasje.

Bane NORs nettsider kan du lese mer om hva som skal skje i Ski sentrum de kommende ukene.

Kontaktinformasjon til Bane NOR

E-post: follobanen@banenor.no eller nabotelefon: 45 97 52 12 (mandag-fredag kl. 09.00-15.00).

Sist endret: 19.11.2020