Styrker smittetiltak mot korona

Nordre Follo kommune styrker fra og med i ettermiddag smittebegrensende tiltak mot koronavirus. - Det viktigste vi gjør nå er å redusere smittespredning, sier kommuneoverlegen.
Person vasker hender

Kommunen fikk tirsdag 10. mars de første påvist tilfellene av koronasmitte hos to innbyggere. Det jobbes nå med smitteoppsporing og ivaretagelse av de smittede.

Kommunen har 11. mars besluttet at det innføres flere smittereduserende tiltak fra og med i ettermiddag og inntil videre.

Det viktigste nå er å redusere smittespredning

- Vi er nå inne i en fase med usikkerhet, og det er behov for å være tydelig. Da legger vi oss på føre var-prinsippet, for den viktigste jobben vi kan gjøre nå er å redusere smittespredning. Det er et felles samfunnsansvar vi alle har, sier konstituert kommuneoverlege Kerstin Myhrvold.

Flere tiltak for å redusere smitte i befolkningen

Blant tiltakene er at alle arrangement i regi av Nordre Follo kommune avlyses i første omgang i to uker. Ansatte skal unngå å håndhilse, ansatte i risikogruppe skal jobbe hjemmefra, ansatte deltar ikke på eksterne kurs etc.– og mest mulig møtevirksomhet skal skje digitalt.

Personer med symptomer på luftveisplager skal holde seg hjemme fra jobb, skole og barnehage.

Strammer inn anbefalinger om arrangementer

Kommuneoverlegen og smittevernlegen anbefaler nå å utsette eller avlyse alle offentlige arrangementer med antall deltakere på over 100 personer. Når det gjelder private arrangementer, med deltakere over 100 personer – som for eksempel bryllup, anbefales det samme rådet, men her må arrangøren gjøre egne vurderingen og har et selvstendig ansvar.

Også mindre private arrangement må vurderes

For arrangementer hvor under 100 personer deltar, anbefales det å utsette eller avlyse alle alt som ikke strengt tatt nødvendig.
Ved arrangementer innen helsesektoren, bør det utvises særlig forsiktighet.
Velger man likevel å gjennomføre arrangementet, må man sikre at personer med luftveissymptomer ikke deltar og at forebyggende hygienetiltak er på plass.

Oppfordrer alle til å ta ansvar 

- Jeg oppfordrer alle til å ta sitt medborgeransvar på alvor og gjøre sitt for å beskytte samfunnet og særlig de sårbare gruppene, sier kommuneoverlegen.

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Sist endret: 10.05.2020