Stenger flere kommunale virksomheter

Nordre Follo kommune innfører flere tiltak for å bidra til begrensing av koronaviruset.

Følgende tilbud i kommunen stenger fra og med i dag:

 • Barnehager
 • Skoler
 • SFO-tilbud
 • Voksenopplæring
 • Kulturskoler
 • Bibliotekene inkludert BUA
 • Seniorsentre
 • Dagsentre
 • Fritidsklubber
 • Organisert idrett
 • Svømmehaller
 • Kaféer på institusjoner
 • OMA
 • Publikumsmottak på NAV
 • Publikumsmottak på boligkontor
 • Publikumsmottak på byggesakskontor

Statsminister Erna Solberg presenterte nye tiltak på en pressekonferanse kl. 14 i ettermiddag.

Regjeringen har bestemt at alle landets barnehager, skoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter stenges fra og med i dag kl. 18.00 til og med 26. mars 2020.

Barn i barnehage og småskole, som har foreldre som har samfunnskritiske jobber, skal få et omsorgstilbud i sin barnehage og skole. Regjeringen utvider samtidig ordningen for sykedager for barn.

Det betyr at alle barnehager og skoler i Nordre Follo nå blir stengt. Kommunen har planer for hvordan man kan gjennomføre alternativ undervisning når skolene er stengt.

Ivareta helsesektoren

Omfanget av smittede i Nordre Follo kommune er foreløpig lavt, men vi kan forvente en stigning.

- Jeg er glad for at regjeringen i dag har initiert viktige tiltak for å begrense ytterligere smitte av koronaviruset. Vi opplever at vi har en alvorlig situasjon med ukontrollerbar spredning. For meg er det viktig at vi som lever våre liv, jobber og ferdes i Nordre Follo kommune gjør hva vi kan for å hindre smitte, sier ordfører Hanne Opdan.

Det er ekstra viktig å opprettholde driften av helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Vi jobber med planer for å ivareta kritisk bemanning, det vil si 40 prosent fravær, i henhold til retningslinjer fra Direktoratet for sivil beredskap.

Politiske møter og idrett

Alle politiske møter unntatt Formannskapet er avlyst. Formannskapet er delegert fullmakter for å fatte nødvendige tiltak.

Publikumsmottakene på NAV, boligkontor og byggesakskontor stenger, men vil ta imot henvendelser på telefon eller gjennom digitale kanaler.

Alle kommunalt ansatte som har oppgaver som er mulige å gjøre fra hjemmekontor, vil jobbe hjemmefra fra og med fredag 13. mars.

Vi stopper også utleie av alle kommunale bygg for å begrense smitte. Dette innebærer at det ikke vil være noen aktivitet i kommunens idrettsanlegg, kulturbygg og lignende.

Det er satt krisestab og kommunens ledelse møtes hver dag. Som følge av regjeringens nye regler for karantene etter reiser utenfor Norden, er ordføreren og deler av rådmannens ledergruppe i karantene.

Her kan du ringe

Det er åpnet en egen koronatelefon i kommunen med telefonnummer 33 200 993.

Denne er betjent fra kl. 8.00 til 15.30. Hit kan du ringe dersom du mistenker at du er smittet, men forsøk først å ringe fastlegen din. Hvis det er akutt så ring legevakten på 116 117.

Hvis du har generelle spørsmål, skal du ringe informasjonstelefonen til Folkehelseinstituttet på 815 55 015.

Sist endret: 10.05.2020