Spørreundersøkelse for foresatte i grunnskolen

Nordre Follo kommune vil gjøre det så lett som mulig for barn og unge i alderen 6–18 år å delta i fritidsaktiviteter og lek. Spørreundersøkelsen er åpen til 15. mars.
Barn leker i snøen.

Vi skal utvikle en fritidskortordning og tilby en aktivitets-app med betalingsløsning til barn og unge i alderen 6-18 år.

I den anledning ønsker kommunen å kartlegge nåværende fritidstilbud og aktiviteter, behov for nye fritidstilbud, samt motiver og barrierer for deltakelse.  

Kartleggingen bygger på samme metode som er brukt i rapporten "Oppdrag 31 Rett til fritid", Redd Barna (2019).  

Erfaringer og innspill

Vi skal samle erfaringer og innspill fra barn og unge i hele kommunen.For å gå mer i dybden når det gjelder barrierer for barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter, ønsker vi også å høre erfaringer og anbefalinger fra foresatte.   

Spørreundersøkelsen er åpen til 15. mars  

Undersøkelsen tar ca. 10 minutter å gjennomføre. Resultatene brukes til å utvikle en fritidskortordning med mål om å øke barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter.   

Her finner du spørreundersøkelsen

Mer informasjon?

Ta gjerne kontakt med Heidi Berentsen

Sist endret: 10.05.2020