Restriksjoner ved besøk på sykehjem og omsorgsboliger

For å begrense smitten av koronavirus har kommunen innført restriksjoner for besøk på sykehjem og omsorgsboliger.

Eldre mennesker er mest utsatt for å bli alvorlig syke av det nye koronaviruset. Vi ber dere derfor tenke dere godt om før dere går på besøk. For å begrense smitten tillater vi kun besøk på beboernes rom og i deres leiligheter. Vi har også innført følgende retningslinjer:   

Det er svært viktig at alle besøkende overholder de hygieniske retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. 

For besøkende på våre sykehjem gjelder følgende:

  • Personer som har oppholdt seg i utlandet utenfor Norden har ikke adgang til å besøke våre institusjoner før de har vært i landet i 14 dager og er symptomfrie.
  • Andre personer med luftveissymptomer skal ikke komme på besøk før de har vært symptomfrie i 14 dager.
  • Besøk begrenses til en nærmeste pårørende. Dvs at kun en og samme person pr bruker kan besøke institusjon i perioden restriksjonene gjelder.
  • Ved alvorlig sykdom og terminal pleie avtales besøk særskilt.  

For besøkende i våre omsorgsboliger gjelder følgende:

  • Personer som har oppholdt seg i utlandet utenfor Norden har ikke adgang til å besøke våre omsorgsboliger før de har vært i landet i 14 dager og er symptomfrie.
  • Besøk begrenses så langt det lar seg gjøre.
  • Andre personer med luftveissymptomer skal ikke komme på besøk før de har vært symptomfrie i 14 dager.    

Sist endret: 10.05.2020