Forsinket faktura for tjenester innenfor helse og mestring

Forsinkelsene gjelder fakturaer for tjenester som praktisk bistand, dagtilbud, korttidsopphold og betaling for opphold på institusjon.

Årsaken er kommunesammenslåingen og tekniske utfordringer i overgangen til ny kommune.

Vi beklager forsinkelsen og jobber med å få løst dette innen kort tid.

Når kommer fakturaene?

Faktura for november og desember 2019 kommer i disse dager.

Vi jobber for at faktura for

• januar og februar kommer med forfall 20. mai
• mars og april kommer med forfall 20. juni
• mai og juni kommer med forfall 20. juli

Hold av pengene selv om fakturaen blir forsinket

Vi forstår at det kan være uheldig å få flere fakturaer rett etter hverandre. Det kan være lurt å sette av faste beløp på en egen konto, slik at du har pengene når fakturaen kommer.

Har du avtalegiro?

Det er viktig at du sjekker beløpsgrensen hvis du har Avtalegiro. Automatisk trekk på kontoen kan bli avvist på grunn av beløpets størrelse.

Du må selv ta kontakt med banken din for å endre beløpsgrensen. Hvis beløpsgrensen er for lav, blir fakturaen sendt på annen måte.

Mener du at noe er feil?

Vi har ikke sendt ut faktura for disse tjenestene før nå. Det du har blitt trukket for på forfall i november og desember 2019, gjelder for september og oktober 2019.

Vi ber om at du betaler fakturaen først, men send oss gjerne en e-post hvis du mener vi har gjort noe feil:

utfakturering@nordrefollo.kommune.no

Trenger du utsettelse?

Ta kontakt med innfordringsavdelingen så tidlig som mulig hvis du har problemer med å betale, slik at vi sammen med deg kan komme frem til en nedbetalingsavtale eller utsatt betalingsfrist.

Send e-post til:

innfordring@nordrefollo.kommune.no

Så fort kommunen har fått løst de tekniske utfordringene rundt faktureringen, vil fakturaer fra kommunen komme som normalt fremover.

Har du spørsmål?

Send oss helst en e-post:

vedtakskontoret@nordrefollo.kommune.no

Hvis du ikke har mulighet til å sende e-post, kan du ringe vedtakskontorets vakttelefon på telefon 90 80 31 44.

Vi beklager igjen ulempene med forsinkelsen.

Sist endret: 10.05.2020