Vårrengjøringen er i gang

Kommunen har begynt å feie skoleplasser, barnehager og uteplasser. De kommunale veiene blir også feiet snart. Veiene og gang- og sykkelstiene skal være ferdig feiet til 17. mai.

I Ski og Oppegård kommuner ble det byttet på hvor kommunen begynte å feie. Det vil vi fortsette med i Nordre Follo kommune. Derfor vil det variere hvilke områder som blir feiet først. 

I Ski blir rekkefølgen slik i år: Langhus, Siggerud, Ski, Kråkstad og Skotbu. I Oppegård begynner vi feiingen i nord og jobber oss sørover. 

Noen steder vil det bli skiltet med parkering forbudt i vårrengjøringsperioden. Vinterskilting, der det er aktuelt, blir fjernet etter vårrengjøringen.

Vi ber om at innbyggere og besøkende med bil følger med på eventuell skilting, slik at de ikke parkerer i veien og forsinker eller hindrer feiingen. Dette er en kortvarig ulempe som kommer kommunens innbyggere til gode. 

Sist endret: 10.05.2020