Egenbetaling i barnehage og SFO

Kommunen sender ikke ut faktura for april.

Som et av flere tiltak for å forebygge smitte har sentrale myndigheter bestemt at barnehager og skoler fortsetter å være stengt til og med 13. april.

Det er tidligere bestemt at ingen skal betale for barnehage- og SFO-tilbudet i denne perioden. Kommunen sender derfor ikke ut faktura for april. I tillegg vil vi gjennomføre avregning på senere fakturaer slik at ingen betaler mer enn de skal.

Sist endret: 10.05.2020