Endrer anbefalt gruppestørrelse

På regjeringens pressekonferanse 7. mai var et av tiltakene nye anbefalinger for gruppestørrelser.
  • Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.
  • Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. 

Sist endret: 14.05.2020