Taxiholdeplassen i Ski sentrum flyttes til vestsiden av Ski storsenter

Bane NOR melder at taxiholdeplassen ved Ski stasjon blir flyttet til vestsiden av Ski storsenter fra og med mandag 25. mai.

Årsaken til at taxiholdeplassen blir flyttet er anleggsarbeider som snart skal i gang på østsiden av Ski stasjon. 

Taxiholdeplassen blir på vestsiden av storsenteret til anleggsarbeidene på østsiden av Ski stasjon er helt ferdig.

Les mer på Bane NORs nettsider.

Les mer om Follobaneprosjektets delprosjekt Ski, inkludert nye Ski stasjon.

Les mer om Follobaneprosjektet.

Sist endret: 22.05.2020