Sykehjem og omsorgsboliger åpner gradvis opp for besøk utendørs

Sykehjemmene og omsorgsboligene er fortsatt stengt for besøkende, men det er nå mulig å avtale besøk utendørs. I første omgang er det pasienter på langtidsopphold og beboere i omsorgsboliger som kan få besøk.

Første mulige besøksdag på sykehjem blir 19. mai

Virksomhetene trenger noe tid på å planlegge besøk. Det vil derfor ikke være mulig å ta imot besøkende før 19. mai.

Alle virksomheter vil tilrettelegge for korte besøk utenfor byggene. 

  • Besøk avtales senest dagen før med sykehjemmet. 
  • Alle besøk vil foregå ute på sykehjemmets område.
  • Besøkets varighet er inntil 30 minutter.
  • Hver pasient kan få ett besøk i uken med maks to besøkende til stede.
  • Besøkende møtes av en besøksvert. 
  • Pårørende må signere på besøkslogg og med dette bekrefte at de overholder besøksreglene. Besøksloggen skal også bidra til at det blir enklere å drive smittesporing hvis det blir aktuelt.

Tiltakene vil bli revurdert fortløpende.

Regler for besøk

  • Beboer og pårørende må være friske. Det vil si at de ikke har feber, luftveissymptomer eller andre symptomer på infeksjonssykdom. De kan heller ikke være i karantene/isolasjon på grunn av koronavirus.
  • Alle må sørge for god håndhygiene og berøre færrest mulig kontaktflater, som dørhåndtak, døråpnere, bord, benker og stoler.
  • Besøkende skal overholde Helsedirektoratets anbefaling om avstand på minst én meter fra beboeren og ansatt/besøksvert. Det kan maks være to besøkende per besøk per beboer.
  • Det er dessverre ikke mulig å ta med drikke eller mat til besøket.

Har du spørsmål?

Virksomhetene legger ut informasjon om besøksdager og rutiner på sine Facebook-sider.

Du kan også ta kontakt med lederen for virksomheten hvis du lurer på noe om besøk.

Kontaktinformasjon sykehjem

Bjørkås sykehjem
Finstadtunet sykehjem
Greverud sykehjem og omsorgsboliger
Høyås bo- og rehabiliteringssenter
Langhus bo- og servicesenter
Solborg bo- og aktiviseringssenter

Kontaktinformasjon omsorgboliger

Kråkstadtunet omsorgsboliger
Langhus omsorgsboliger
Greverud omsorgsboliger
Kolbotn omsorgsboliger

 

 

Sist endret: 14.05.2020