Kommunen inviterer lokalt næringsliv til webinar

Kommunen ønsker å bidra til aktivitet i lokalt næringsliv. Lokale bedrifter inviteres til et webinar om hvordan man kan bli leverandører til kommunen.

Næringslivet opplever store utfordringer under koronapandemien og statlige myndigheter har satt i verk en rekke tiltak og støtteordninger. Nordre Follo kommune ønsker å legge til rette for et aktivt samarbeid med det lokale næringslivet. 

Kommunen vil bruke handlingsrommet vi har til å legge til rette for at lokale leverandører kan delta i konkurranser om varer og tjenester til kommunen. Alle avtaler må selvsagt inngås innenfor gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser. For bedrifter som ikke har deltatt i offentlige anbud tidligere, kan dette regelverket virke komplisert.

I samarbeid med Oppegård næringsforum og Follo næringsråd, inviterer Nordre Follo kommune til et webinar om hvordan og hvorfor en bedrift kan bli leverandør til kommunen. Ordfører Hanne Opdan innleder møtet.

Webinaret holdes tirsdag 12. mai kl. 10.00 – 11.15.

Agenda og påmelding finner du her.

Påmeldingsfrist mandag 11. mai kl. 12.00. 

Spørsmål kan sendes inn i forkant til Ulla Listerud på ulla.listerud@nordrefollo.kommune.no

Det blir også anledning til å stille spørsmål via chatten under møtet. Noen spørsmål kan bli besvart på slutten av møtet. I etterkant av møtet vil svar på alle spørsmål bli publisert på kommunens nettside.

Opptak av webinaret vil bli publisert på kommunens nettside.

Sist endret: 10.05.2020