Budsjettseminar i kommunestyret onsdag 27. mai

Du kan følge budsjettseminaret hjemmefra via kommunens nett-TV.

Budsjettseminaret begynner klokken 17.30.

Temaer for møtet er:

• Revisjon 1. tertial 2020
• Behovsplan versjon 1.0

Følg budsjettseminaret via nett-TV her.

Presentasjonene fra budsjettseminaret vil bli offentliggjort i politisk møtekalender i etterkant av møtet.

Sakspapirer til råd, utvalg og formannskap i juni vil bli lagt ut i politisk møtekalender så snart de er klare. 

Sist endret: 27.05.2020