Budsjettseminar for folkevalgte

Onsdag 13. mai er det seminar om blant annet revidert nasjonalbudsjett og effektivitetsbarometeret.

Folkevalgte i Nordre Follo kommune er invitert til et budsjettseminar onsdag 13. mai fra kl. 12 til 14. 

Møtes holdes digitalt gjennom Teams. 

Program: 

1. Innføring i selvkost v/ Ketil Endre Pedersen, Envidan

Rapporter
Effektivitetsanalyse VA Nordre Follo
Effektivitetsbarometer VA Ski kommune
Effektivitetsbarometer VA Oppegård kommune

2. Revidert nasjonalbudsjett og Kommuneproposisjonen v/ Sissel Hodder Hovden, fagsjef økonomistyring i Nordre Follo kommune

Seminaret blir filmet og opptaket publisert på kommunens nettside i etterkant. 

Sist endret: 12.05.2020