Badeplassene i Nordre Follo gjøres klare til sommersesongen

Nordre Follo kommune tilrettelegger for bading på følgende steder i kommunen: Tussetjern, Midtsjøvannet, Bråtetjern, Vientjern, Gjersenga og Kloppa (Assuren). Alle disse er badeplasser med ferskvann.

Bildet viser en del av området og en engangsgrill-container ved badeplassen Gjersenga.

Lurer du på hvor badeplassene ligger?
Du finner dem i det digitale turkartet for Nordre Follo. Søk på navnene på badeplassene for å se hvor i kommunen de ligger.

Toaletter på plass

Toalettbrakker er satt ut på badeplassene Midtsjøvannet og Gjersenga. Disse vil bli spylt og rengjort to-tre ganger i uka avhengig av været og besøk på badeplassene. Det er også toaletter ved Tussetjern på Oppegårdsiden, Bråtetjern og Vientjern. Den gamle utedoen som sto ved Midtsjøvannet er revet.

Klipper gress og tømmer søppelkasser

Mannskap fra park og idrett i kommunen setter ut benker, klipper gresset på badeplassene en gang i uka i vekstsesongen, og tømmer søppelkasser og engangsgrillbeholdere to-tre ganger i uka avhengig av været og besøk på badeplassene. 

Er det lov å bruke engangsgrill på badeplassene?

Kommunen oppfordrer alle til å være varsom ved bruk av engangsgrill, og oppfordrer innbyggere heller til å benytte bærbare griller. Ved bruk av engangsgrill er det viktig at grillen står på et brannsikkert underlag, og med god avstand til annet brennbart materiale. Når grillen er brukt skal den slukkes med vann, og settes i grillcontainere som settes ut på badeplassene. Ikke sett en brukt engangsgrill i gresset. Vi minner ellers om det generelle bålforbudet.

Hva med koronavirus og smittevern?

Myndighetenes til enhver tid gjeldende råd for smittevern mot koronavirus gjelder også på badeplassene. Det er hengt opp plakater på alle badeplasser som informerer om smittevernregler som brukere av badeplassene må følge. Hold minst en meters avstand til andre, og husk god håndhygiene.

Andre fasiliteter og prøvetaking

Les mer om badeplassene i Nordre Follo kommune.

I sommersesongen tar kommunen prøver av vannet på badeplassene en til to ganger i måneden. Hvor ofte det vil bli gjort er avhengig av været og eventuell algeoppblomstring. Resultatene av vannprøvene vil bli offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Fraråder bading i Kolbotnvannet

Kolbotnvannet er ikke tilrettelagt som offentlig badeplass på grunn av at vannet inneholder cyanobakterier. På grunn av cyanobakteriene og giften de ofte produserer, fraråder vi å bade i Kolbotnvannet.

I sommersesongen tar kommunen vannprøver av overflatevannet i Kolbotnvannet hver 14. dag for å måle innhold av cyanobakterier og microcystin, som er navnet på giften cyanobakteriene ofte produserer.

Dersom det er fare for at hunder drikker av vannet når de svømmer, anbefaler vi derfor nå å ikke la hunder svømme i Kolbotnvannet.

Vil du helst bade i saltvann?

Da kan du besøke Ingierstrand Bad, Bestemorstranda eller Bekkensten, som eies og driftes av Oslo kommune.

Sist endret: 09.12.2020