Utsetter kantklipp langs kommunale veier av hensyn til pollinerende insekter

Av hensyn til pollinerende insekter utsetter Nordre Follo kommune kantslåtten langs de kommunale veiene til august. Vi klipper likevel fortløpende på steder der det er påkrevd av hensyn til trafikksikkerheten.

I sommer vil du som innbygger og trafikant i Nordre Follo kommune oppleve å se det mange vil oppfatte som ustelte veikanter og grøfter. Det er det en god grunn til. Ta en nærmere kikk i grøfta, og du ser kanskje grunnen: Humler, bier, sommerfugler, blomsterfluer og andre pollinerende insekter som flyr fra blomst til blomst.

Kartlegger særlig gunstige grøfter

Vanligvis har kommunen klippet grøft- og kantvegetasjon langs de kommunale veiene i løpet av juni måned.

I år samarbeider virksomhetene vei og park og klima og miljø i kommunen om å utsette kantslåtten av hensyn til artsmangfoldet, og da særlig de pollinerende insektene. De pollinerende insektene er avhengige av grøfter og veikanter med såkalt slåttemarkpreg – steder der det vokser gress og forskjellige markblomster, som rødkløver og prestekrage.

Det de gjør og at de finnes er avgjørende for blant annet bær og frukt i skog, mark og hager. Hele 30 prosent av menneskenes matproduksjon er direkte eller indirekte avhengig av bier.

Mange bie- og humlearter i Norge er truet fordi leveområdene deres – uberørte marker og enger - blir stadig færre.

Kommunen skal i sommer sette i gang et arbeid med å utarbeide et kart over kommunale veistrekninger med kantområder der det er særlig gode levekår for pollinerende insekter. Planen er at kartet skal brukes i kommunens fremtidige arbeid med kantslått.

Tiltaket er et av Nordre Follo kommunes bidrag til det nasjonale målet om stans av tap av naturmangfold.

I kommuneplanen står blant annet følgende:

"Nordre Follo har sammenhengende og robuste blågrønne strukturer og et tilgjengelig nærmiljøfriluftsliv.
Nordre Follo bidrar til å nå det nasjonale målet om stans av tap av naturmangfold."

Tips oss gjerne

Kommunen følger med på hvor det kan være utfordringer med sikten langs kommunale veier på grunn av vegetasjon, og klipper der det er nødvendig for trafikksikkerheten.

Vi tar gjerne også imot tips fra dere som ferdes langs veiene i kommunen om steder som har utfordringer med sikten og fremkommeligheten på grunn av vegetasjon .

Meld fra til oss i denne digitale feilmeldingsløsningen.

I løpet av august vil alle veikanter og grøfter langs kommunale veier bli klippet.

Sist endret: 12.06.2020