Skatteoppgjøret 2019

Innbetalinger har dessverre ikke er kommet med i skatteavregningsoppgjøret for 2019. Dette gjelder for hele landet.

Hvis du er berørt kan du sende en e-post til Kemneren i Follo og opplyse om navn, adresse og fødselsdato. Skriv Restskatt 2019 i emnefeltet. Du får da en ny avregning i Altinn en av de nærmeste dagene.   

Sist endret: 23.06.2020