Sivilforsvaret tester tyfonene 10. juni

Onsdag 10. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Sivilforsvaret, som er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år.

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og reparerer det som ikke fungerer.

Les mer på sikkerhverdag.no.

Sist endret: 10.06.2020