Rådsmøter onsdag 3. juni

Eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelser har møter denne uken.

Sakspapirer og tidspunkter for rådsmøtene finner du i politisk møtekalender.

Rådsmøtene er åpne for offentligheten, og blir filmet.
Filmene fra rådsmøtene vil etterhvert bli tilgjengelige på kommunens Youtube-kanal

Sist endret: 03.06.2020