Nordre Follo er med i pilotprosjekt

Digitaliseringsdirektoratet skal undersøke hvordan kommunen følger opp kontraktene vi inngår, og om vi når de målene vi har satt oss.

Når en kommune kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider må de følge regelverk for offentlige anskaffelser.

Arbeidet med kontraktsoppfølging er en svært viktig del av arbeidet med anskaffelser. Både for å sikre at kontraktene dekker kommunens behov for varer og tjenester, og for å følge opp at leverandøren leverer i henhold til den inngåtte kontrakten. Det hjelper ikke å ha gjennomført en vellykket anskaffelse, hvis kontrakten ikke blir fulgt opp.

Medarbeiderne i enheten «anskaffelser» i Nordre Follo kommune skal sammen med brukere ute i virksomhetene sørge for at kravene i kontrakten oppfylles.  Oppfølgingen består av flere oppgaver, som for eksempel stikkontroll på fakturerte priser, prisreguleringer, årlige oppfølgingsmøter, oppfølging av miljøkrav, samt oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår. 

Ett av verktøyene som Digitaliseringsdirektoratet har laget for å utføre kontraktsoppfølging er bruk av spørreskjemaer til brukere, leverandør og kommunen selv, ved hjelp av «Forms». Dette er blant verktøyene og tiltakene som Nordre Follo kommune ønsker å teste ut som en del av arbeidet med å følge opp kontrakter.

Digitaliseringsdirektoratet fattet interesse for Nordre Follo kommune og inviterte oss til å delta i pilotprosjektet.  Etter ett år er målet at våre innspill og erfaringer kan gi mange av landets kommuner konkrete råd om kontraktsoppfølging. 

Les mer om pilotprosjektet på anskaffelser.no.

Les også generell informasjon om anskaffelser i Nordre Follo kommune

Sist endret: 16.06.2020