Kommunalsjef-skifte for arbeid og inkludering fra høsten

Kommunalsjef for arbeid og inkludering, Else Karin Myhrene, går av med pensjon høsten 2020. Lene Jahren tar over som konstituert kommunalsjef fra 6. september.
Kommunalsjef

- Jeg er utrolig takknemlig for innsatsen Else Karin Myhrene har gjort som kommunalsjef og med ansvar for tjenesteområdet arbeid og inkludering. Hun har vært en viktig bidragsyter i å etablere og drifte Nordre Follo, med sine sterke lederegenskaper, høye faglige kompetanse og lange og brede erfaring, sier rådmann Gro Herheim.

Else Karin Myhrene var kommunalsjef for helse, sosial og pleie og omsorg i Oppegård kommune fra 2008 og før det var hun blant annet i flere år virksomhetsleder for hele helsetjenesten og helsesøster. Else Karin er vokst opp i Oppegård og startet i første jobb i Oppegård kommune i 1973, da på vaskeriet på Bjørkås og som hjemmehjelp.

- Hennes innsats for helse og omsorgstjenestene er enorm, sier Herheim.


Lene Jahren konstituert kommunalsjef

Høsten 2020 går Myhrene av med pensjon. Lene Jahren tar da over stafettpinnen som konstituert kommunalsjef.
- Jeg er glad for at Lene Jahren har takket ja til å bli konstituert kommunalsjef. Lene har lang erfaring fra dette fagfeltet, og senest nå som fagsjef i ressursteamet for Arbeid og inkludering. Jeg er svært takknemlig for at vi kan rekruttere dyktige ledere internt i vår organisasjon, sier Herheim.

Lene Jahren er konstituert som kommunalsjef for tjenesteområdet Arbeid og inkludering fra 6. september og til 31. desember 2020. Else Karin vil samarbeide tett med konstituert kommunalsjef i perioden.


Har jobbet sammen lenge

- Dette er et stort og spennende oppdrag. Arbeid og inkludering og Nordre Follo mister en trygg, dyktig og enormt kunnskapsrik leder i Else Karin. Jeg har lært utrolig mye av henne. Selv om jeg forstår avgjørelsen hennes så skulle jeg gjerne lært litt mer i ett par år til. Jeg går inn i det med stor respekt for det arbeidet hun har gjort, og med en trygghet i at jeg har veldig dyktige kolleger rundt meg, sier Lene Jahren.

Stort og viktig område

Dette er et stort og viktig ansvarsområde. Arbeid og inkludering har ansvar for arbeid, velferd og boligsosiale tjenester, kvalifisering og bosetting av flykninger, voksenopplæring, tjenester innen psykisk helse og rus, og tjenester til innbyggere med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende.

Vi er fremdeles i starten av etableringen av ny kommune, virksomhetsområder og virksomheter. Vi skal bruke tid på å la virksomheter og avdelinger til å «sette seg» samtidig som vi er i startfasen av et omfattende og spennende utviklingsarbeid. Arbeid og inkludering skal i samarbeid med kolleger og innbyggere jobbe mot kommune 3.0 og bidra til å nå kommuneplanens mål.

- Jeg er ganske så ydmyk i forhold til det store oppdraget, men gleder meg til å begynne, sier Jahren.


Vil ta stilling til veien videre ved årsskiftet

Saken er drøftet med tillitsvalgte. Det er ikke tatt stilling til rekruttering av kommunalsjef.
- Koronasituasjonen har aktualisert behovet for å evaluere organiseringen av velferdsområdet pleie og omsorg. Etter dialog i virksomhetsområdene vil dette drøftes med tillitsvalgte ved årsskiftet, avslutter Herheim.

Sist endret: 09.12.2020