Jane Short Aurlien konstitueres som rådmann

Jane Short Aurlien konstitueres som rådmann fra 7. september 2020.

Rådmann Gro Herheim har sagt opp sin stilling og slutter 7. september. Kommunestyret vedtok 17. juni å konstituere assisterende rådmann Jane Short Aurlien som rådmann fra 7. september. Det er kommunestyret som vedtar konstituering av rådmann.

Short Aurlien jobber i dag som assisterende rådmann i Nordre Follo. Hun har vært rådmann og kommunalsjef for oppvekst i Ski kommune, og før det var hun kommunalsjef for oppvekst i Halden kommune. Hun har vært med på hele sammenslåingsprosessen og etableringen av Nordre Follo og kjenner derfor kommunen godt.

-Jeg er svært imponert over og fornøyd med innsatsen rådmann Gro Herheim har gjort for Nordre Follo. Vi får en meget god konstituert rådmann i Jane Short Aurlien, og jeg ser frem til videre samarbeid, uttaler ordfører Hanne Opdan.

Arbeidet med å rekruttere ny rådmann er i gang.

Sist endret: 19.06.2020