Delta i brukerundersøkelse om kommunens kartløsninger

Målgruppene for spørreundersøkelsen er innbyggere, politikere, utbyggere og næringslivet. Kommunen ønsker tilbakemeldinger på blant annet om dagens kartløsning brukes, og hvor brukervennlig den er.

Nordre Follo kommune har flere kartløsninger til ulike formål. På vår nettside og i innbyggerappen finner du kart over eiendommer, reguleringsplaner, friluftsliv og flybilder.

Nordre Follo kommunes avtaler med leverandører av kartløsninger går snart ut, og kommunen skal derfor gjennomføre en anbudskonkurranse.

For å kunne gjennomføre en god anskaffelse er det viktig at kommunen først har kartlagt brukernes behov. I den forbindelse ber vi om din tilbakemelding på hvordan du synes dagens kartløsninger og bestillingstjenesten e-torg fungerer.

Svar på spørreundersøkelsen

Svarfrist er 21. juni 2020.

Etter at spørreundersøkelsen er avsluttet vil kommunen bruke innkomne svar som en del av grunnlaget for å utarbeide en god kravspesifikasjon. En kravspesifikasjon er en liste med beskrivelser av hvordan løsningen skal se ut og hvilke funksjoner den skal oppfylle.

Kommunen har som mål å effektivisere kommunal forvaltning og kommunale tjenester gjennom bedre og mer effektiv bruk av kart og geodata​.

Sist endret: 18.06.2020