Vannlekkasje ga brunt vann i store deler av Ski

Innbyggere i Ski sentrum, Ski øst, Ski vest og på Kråkstad kan oppleve brunt vann i krana på grunn av en stor vannlekkasje i forbindelse med grunnboring på Kråkstad tirsdag 28. juli.

Mannskapet vårt er på saken, og lekkasjen er stoppet. Vi ber om at dere som er berørte setter på kranene og lar vannet renne til det klarner.

Sist endret: 28.07.2020