Trafikksikkerhet engasjerer

Innspillsrunden i mai–juni knyttet til arbeidet med kommunens trafikksikkerhetsplan er nå avsluttet. Det engasjerte folk i Nordre Follo – vi har fått rundt 650 innspill til planen!
Detalj av mennesker som går over fotgjengerfeltet

Vi har samlet alle innspillene i en database som blir tilgjengelig for publikum etter sommerferien.

Hva handler innspillene om?

Mange av forslagene dreier seg om fylkesvei, og disse vil bli vurdert sammen med Viken fylkeskommune.

Vi samarbeider også med politiet og Trygg trafikk om arbeidet.

Hva skjer videre med planen?

Trafikksikkerhetsplanen vil bli lagt fram for politisk behandling, forhåpentligvis i desember 2020.

Etter dette vil det bli utarbeidet årlige handlingsplaner for trafikksikkerhet, der det prioriteres hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt på e-post med kommunens overingeniør i plan- og prosjektavdelingen til Vei og park:

Morten Sandaker

Sist endret: 10.07.2020