Omfang av oljeutslipp i Tusse endret

Kystverket ber firmaet som er ansvarlig for oljeutslipp til Tussetjern om å gjøre rede for tiltak innen 9. juli. Kystverket tar utgangspunkt i utslipp av 350 liter olje.

Etter møte med ansvarlig forurenser, fikk kommunen informasjon om at utslipp av olje til Tussetjern var i størrelsesorden maks 50 liter.

7. juli fikk kommunen kopi av Kystverkets påleggsbrev til forurenser. Her ber de om at det gjennomføres flere tiltak, blant annet at det sendes inn en plan for hvordan vannet og nærliggende områder skal renses.

Tall fra Brannvesenet

Når det gjelder omfang avviker mengden utslipp mye fra tallene kommunen først fikk informasjon om. 
- Tallene baserer seg på rapport fra Brannvesenet. Ved akutt forurensning er det Brannvesenet som utfører akuttberedskap og rapporterer til Kystverket, som i denne saken opptrer som forurensningsmyndighet og nå har pålagt ansvarlig forurenser å gjøre nødvendige tiltak, sier kommunalsjef for samfunn og bærekraft, Monica Lysebo.

Behov for tiltak er ikke endret

- Vi ble naturligvis overrasket over å høre at det kan være snakk om så mye mer enn det vi først fikk informasjon om. Nå får vi vente å se hva Kystverket legger til grunn videre.
- Samtidig endrer ikke dette tiltak kommunen utfører. Ved oljeutslipp er det maksimal beredskap uavhengig av omfang, fra første stund, sier Lysebo.

Har ikke sett skadd fugl

I løpet av mandag og tirsdag har to av kommunens vaktlag gjort flere tiltak.
- Det er nå lagt ut til sammen 11 lenser, og det vil komme på plass totalt 15 stykker. Nordre Follo har fått låne lenser av Oslo. Samtidig suges det opp olje.Til sammen jobber åtte personer fra kommunen på stedet, sier Lysebo.

Det er gjort befaring både med og uten båt. Det er ikke observert tilgrisede dyr i vann eller på land, men man kan se olje på steiner langs vannkanten.
- Skulle du komme over skadde dyr, er det viktig at du tar kontakt med kommunen, sier Lysebo.

Vil politianmelde saken

Kommunen vil i tillegg til å sende brev til Fylkesmannen om saken, også selv politianmelde forholdet.
- Vi mener det er riktig å gjøre det, selv om det ikke er kommunen som er tilsynsmyndighet i denne saken, sier Lysebo.

Kommunen vil sikre at ansvarlig forurenser innfrir kravene til Kystverket. Hvis ikke vil kommunen bistå der det er behov.
- Vi gjør det vi kan for å være sikker på å redusere skadene, sier Lysebo.

Kommunen rådfører seg både med Kystverket og fylkesmannens miljøvernavdeling i det operative arbeidet.

Godt samarbeid

- Vi vil understreke at vurdering på 350 liter ikke er noe vi har eierskap til utover at vi ble gjort oppmerksom på det i pålegget fra Kystverket. Det er Brannvesenet og Kystverket som må svare for hva de har lagt til grunn her, sier Monica Lysebo. 

- Vi kom tidlig i dialog med firmaet dette gjelder og basert på det de kunne fortelle oss, dreide utslippet seg om maks 50 liter. Kommunen skal bistå ansvarlig forurenser i arbeidet med å innfri krav satt av Kystverket og har hatt møte om dette 8. juli.

- Vi er i løpende dialog med HMS- ansvarlig og opplever et godt samarbeid, legger hun til.

Det er tatt opp rundt 40 kubikk med oljeblandet vann fra lensene som er lagt ut. Det er heller ikke i dag observert skadd eller oljetilgriset fugl eller dyreliv.

 

Sist endret: 08.07.2020