Oljeutslipp! Fraråder bading i Tussetjern

Det er oppdaget oljesøl i Tussetjern. Bading i Tussetjern frarådes inntil videre.

Lekkasjen kommer fra en hydraulikktank på Langhus.

Kommunen har i møte med ansvarlig forurenser 6. juli, fått forståelse av at det er snakk om maksimalt 50 liter utvannet olje som har lekket.

Det er Fylkesmannen som er ansvarlig for konsesjon til driften, har ansvar for tilsyn og er forurensningsmyndighet. 

Fraråder bading

Det frarådes bading i Tussetjern inntil videre. Tilrenning til Gjersjøen som er drikkevannskilde overvåkes nøye. Følgelig forventer vi ikke at drikkevannet med inntak på 36 meters dyp blir påvirket av oljeutslipp.

Intensivt arbeid i helgen

- Vi har fra vi ble gjort oppmerksom på hendelsen, jobbet intensivt sammen med Brannvesenet. Det er lagt ut flere lenser både lørdag og søndag, og vurderes løpende om det er behov for støtte fra Oslo kommune for bruk av lenser. Vi tar hyppige vannprøver og det vil bli gjennomført observasjoner daglig, sier kommunalsjef for samfunn og bærekraft, Monica Lysebo. 

Dyreliv og fauna

- Så vil vi naturligvis gjøre det vi kan sammen med ansvarlig forurenser for å redusere konsekvenser for dyreliv og fauna.  Vi vil i dialog med Naturvernforbundet se på hvordan vi kan gjøre dette. Skilt ved badeplasser om at bading frarådes kommer på plass i løpt av mandag 6. juli. I tillegg har vi informert på egne nettsider, i sosiale medier, via innbygger-appen og i media, sier Lysebo.

Om varsling av observasjon

Vi er gjort kjent med at Langhus Vel sendte inn varsel til kommunens meldingssystem på nettsiden 3. juli, men meldingen nådde ikke rett instans i kommunen før lørdag.

- Det beklager vi. Vi går nå gjennom hva som har som har skjedd og våre rutiner på dette.

Akutt forurensing må varsles til brannvesenet

  -Mistanke om akutt forurensing skal meldes direkte til Brannvesenet. Kommunens meldingssystem er ikke beregnet for akutte hendelser. Dette skal vi sørge for at blir tydeligere på våre nettsider, understreker hun.  

Råd fra kommuneoverlegen

Fungerende kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann forteller at bading frarådes inntil videre. 

- Har du badet i Tussetjern og er urolig for når lekkasjen startet, har du sannsynligvis ikke blitt eksponert for store mengder. Men skulle du vært utsatt for oljesøl, bør du vaske deg med såpe og vann. Ved svelging av vann med oljesøl, vil det kunne gi ubehag i form av brekninger og oppkast/uvelhet. Da bør lege kontaktes, sier Biermann.

Ordføreren takker observante innbyggere

Folkevalgte har blitt holdt løpende orientert om saken. Ordfører Hanne Opdan reiste selv ned til Tussetjern da hun fikk vite om hendelsen.

- Dette var trist å se Tussetjern tilgriset. Tussetjern er et av de flotteste badestedene vi har i kommunen. Nå forventer jeg at de ansvarlige følger opp og sørger for nødvendige tiltak for at dette ikke skjer igjen. Så skal kommunen være en pådriver og bidra med det som er mulig for å redusere skadene, sier Hanne Opdan.

-Videre er jeg selvfølgelig svært glad for å få bekreftet at drikkevannskilden Gjersjøen ikke synes å være påvirket av oljesølet. Og takk til observante innbyggere som meldte fra om dette. Det er et viktig samfunnsansvar, sier ordføreren.

Saken oppdateres. Sist oppdatert kl.15:50

 

Sist endret: 09.12.2020