Merking av gang -og sykkelveier

Her er det du trenger å vite om merking av gang- og sykkelveier med gul midtlinje og piler.

Enkelte steder i kommuner er gang- og sykkelveier merket med gul midtlinje og piler som angir trafikkretning. Merkingen skal gjøre det tydelig for gående og syklende hvordan de skal forholde seg på gang- og sykkelveier med dårlige siktforhold, som for eksempel ved underganger.

Både gående og syklende skal ved slik merking som hovedregel holde seg i samme felt i pilens retning. Dette skal gi bedre flyt og unngå ulykker. Denne type merking er beskrevet i Statens vegvesens sykkelhåndbok, og brukes på gang- og sykkelveier med undergang og dårlige siktforhold.

Hold til høyre!

- Meningen med pilene er å minne alle på å holde til høyre, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner i forbindelse med underganger eller andre steder hvor gående og syklende bruker samme vei og passerer hverandre, sier Gry Larsen, virksomhetsleder for vei og park i kommunen.

Fotgjengerne først

- Da dette er en gang- og sykkelvei, er det syklister som må vise hensyn til fotgjengere og personer i rullestol. Syklister må vente til det er klart før de kan sykle forbi, eller kjøre forbi på venstre side dersom det ikke kommer trafikk i mot, sier Larsen. Ønsker du som syklist å passere noen som går foran deg, gir du et vennlig pling med ringeklokken, sjekker om det er klar bane i motgående kjøreretning (pilretning), og kjører godt utenom de gående, sier Larsen.

– Tilpass farten til samme fart som de gående, legger hun til.

 

Segway

Bruker du andre kjøretøy som segway, gjelder de samme reglene som for syklister.


-Vi oppfordrer alle til å ta hensyn til hverandre, og håper og tror at dette vil bli naturlig for oss alle når vi blir mer vant med denne type merking, sier Larsen.

Sist endret: 22.07.2020