Fjerner oljeforurensning og overvåker vannkvalitet

Miljøvakta As har fra 16. juli på vegne av forurenser ansvaret for å fjerne oljeforurensningen langs bekken fra utslippspunktet og i Tussetjern etter oljeutslippet 3. juli.

Kommunen har avtalt med Miljøvakta at de fortløpende rapporterer funn til kommunen, og at de utleverer ukentlige rapporter med hva som har blitt gjort. Rapporten skal inneholde en kort forklaring og bilder av det utførte arbeidet, inndelt etter dag for dag.

Uke 35

Uke 34

Uke 33

Uke 32

Uke 31
Det er påvist oljefilm i bekken og oppstrøms for utslippspunktet til Regnbuen gjenvinning. Noe som indikerer at det må være forurensende kilder også høyere opp i bekkesystemet. 

Uke 30 
Ved daglig kontrollbefaring tirsdag 21. juli er det observert en død fisk i Tussetjern. Fisken ble sendt til Veterinærinstituttet for obduksjon.

Uke 29

Fraråder bading i Tussetjern

Kommunen følger nøye med på utviklingen i Tussetjern og områdene rundt, gjennom rapporteringer fra Miljøvakta, prøvetaking og befaringer.

Kommunen har tatt THC-analyse av Tussetjern, Tussebekken og Gjersjøen fra dagen hendelsen inntraff og vil fortsette inntil oljefilmen på overflaten i Tussetjern er borte. 

Ettersom de siste målinger viser at det fortsatt er olje i Tussetjern, fraråder kommunen bading inntil vannprøver viser et nivå som er akseptabelt. Kommunen følger anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Sist endret: 02.09.2020