Fakturaer for praktisk bistand

Kommunen har oppdaget at betalingssatsene vi har brukt for praktisk bistand har vært for høye. Det betyr at noen av brukerne har betalt for mye. Feilen gjelder først og fremst brukere som har høyere inntekt enn 3G (299 574 kroner).

Vi beklager på det sterkeste de ulempene det har hatt for brukerne. Vi jobber med å få løst dette så fort som mulig.

Kommunen forbereder nå en full gjennomgang av de utsendte fakturaene

På den måten skal vi sikre at brukerbetalingen for 2020 blir korrekt for brukerne og i tråd med det nasjonale regelverket og kommunestyrets vedtak.

Vi sender ikke ut flere fakturaer for praktisk bistand før satsene er endelig fastsatt

Det gjelder også for brukere som har lavere inntekt enn 3G.

Kommunen vil ikke sende ut nye fakturaer eller purringer før de endelige satsene er avklart. Når vi har ryddet opp i feilene og avklart de nye satsene, vil kommunen sende ut korrigerte fakturaer med forklaring. Det kan være lurt å fortsatt holde av pengene til ny faktura kommer.

Det kommer mer informasjon i løpet av august

Når vi har kommet frem til riktige beløp som skal faktureres, vil det komme mer informasjon om hva som skjer videre.

Kommunen beklager igjen ulempene dette har for brukerne.

 

Sist endret: 10.07.2020