Kolbotn sentrum skal være trivelig og pent

Vi er glad for å se at så mange er opptatt av at byrommet i Kolbotn skal være innbydende og godt tatt vare på – det er vi også.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt beplantningen foran Kolben kulturhus. Det er et privat firma som tar vare på plantene etter avtale med kommunen. Det private firmaet tar seg også av vegetasjonen rundt trappene på Jan Baalsruds plass. Kommunens eget driftspersonell drifter selve trappeløpet.

Ny dialog etter sommerferien

Etter sommeren skal vi gå gjennom kravene til skjøtsel som står i avtalen nå og vurdere om de samsvarer med de faktiske forholdene og våre forventninger til kvaliteten. I mellomtiden vil vi gå i dialog med firmaet. Kommunen er enig i at det er behov for en mer intensiv skjøtsel av grøntanlegget nederst på nedre torg.

Vi er i gang med å lage en ny planteplan for trappeløpet på Jan Baalsrud plass. Etter sommerferien skal vi plante nye planter der.

Søppelkassene blir tømt annenhver dag

Vi tømmer dem på mandager, onsdager og fredager. Hvis det er behov for det, tar vi en ekstra runde.

Det er viktig at vi alle bruker søppelkassene, som de aller fleste av oss heldigvis gjør. Følg gjerne eksempelet til en av våre innbyggere, som tar med seg plastpose når hun er ved skateparken med barnebarna og plukker søppel som er etterlatt av andre. Den typen innsats er verdifullt for kommunen og for fellesskapet vårt.

Sist endret: 06.07.2020