Utbedring av kommunale bruer

I Nordre Follo kommune er det totalt 51 bruer langs det kommunale veinettet. Alle er tilstandsvurdert. Nå begynner arbeidet med å utbedre bruene som har skader.

Virksomhet Vei og park jobber for tiden med å utbedre tilstanden på kommunale bruer. Alle bruer i tidligere Ski og Oppegård kommune er tilstandsvurdert. Bruinspeksjonene blir gjort årlig og hvert femte år og er pålagt kommunen som veieier.

Mange bruer må bedres

Inspeksjonen av bruene i Nordre Follo kommune har avdekket at 31 bruer må utbedres i løpet av 1-3 år, og 16 bruer er i kritisk stand og bør utbedres senest innen et halvt år. Det er gjort et godt arbeide så langt med inspeksjonene, og kommunen har derfor et godt grunnlag for å gå videre med fysiske utbedringer.

Det er avsatt midler til utbedring i rådmannens budsjettforslag. Grovt kostnadsoverslag viser imidlertid at det fortsatt vil være behov for bevilgninger for å gjennomføre tiltak på alle bruer som er vurdert til kritisk.

Endring av kjøremønster

Inntil alle bruer har fått gjennomført sine tiltak, må det regnes med midlertidige endringer av kjøremønster på enkelte strekninger, som f.eks. ved Gamle Vevelstad bru. Inspeksjonen har vist at det er nødvendige med umiddelbare tiltak, og for å ivareta sikkerheten har derfor kommunen justert ned tillatt aksellast på bruen. Det medfører at tyngre kjøretøy derfor ikke kan kjøre over bruen. Planlegging for utbedring av denne bruen starter på nyåret.

Sist endret: 08.12.2020